Prodej zahraniční přírodovědné literatury

Nejnovější knihy

Dne 4.6.2016 přidány knihy:

Reptile Life in the Land of Israel WERNER, Y.: Reptile Life in the Land of Israel with Comments on Adjacent Regions

2016, 494 s., 696 BF, napky. Podrobná velkoformátová publikace (21 x 29,7 cm) završuje celoživotní strudium a výzkum plazů Izraele.
3520 Kč (od 1.9.2016 bude cena 5170 Kč)

Herpetofauna Mexicana HEIMES, P.: Herpetofauna Mexicana Vol. 1 Snakes of Mexico

2016, 572 s., 647 BF, 198 mapek. První kompletní velkoformátová publikace ( 21 x 29,7 cm) zahrnuje podrobný popis 390 druhů hadů Mexika.
2690 Kč (od 1.9.2016 bude cena 3520 Kč)

Gattung Mantella ALTENMÜLLER, A.: Madagaskar-Buntfrösche. Die Gattung Mantella

2016, 192 s., 218 BF. Mnohaleté zkušenosti s chovem i výsledky studia v přírodních podmínkách Madagaskaru jsou obsahem této německé knihy.
830 Kč

Faszinierende Pfeilgiftfrösche SALTERBERG, S.: Faszinierende Pfeilgiftfrösche

2016, 104 s., desítky BF. Autor popusuje mnohaleté zkušenosti s chovem a rozmnožováním dendrobatek, včetně veterinární problematiky.
560 Kč

Field Guide to Aposematic Poison Frogs KAHN, T.R., LA MARCA, E., LÖTTERS, S., BROWN, J.L., TWOMEY, E., AMÉZQUETA, A., ed.: Field Guide to Aposematic Poison Frogs (Dendrobatidae) of the Andean Countries. Colombia, Bolivia, Ecuador, Peru and Venezuela

2016, 582 s.., 123 BF, 164 barevných kreseb, 74 mapek. 10 let trvala příprava publikace podávající přehled žabek čeledi Dendrobatidae 5 andských států Jižní Ameriky.
1950 Kč

Amphibien und Reptilien der Neotropis KWET, A., NIEKISCH, M.. ed.: Amphibien und Reptilien der Neotropis. Entdeckungen deutschsprachiger Forscher in Mittel- und Südamerika

2016, 400 s., 544 barevných ilustrací, tabulky. Sumarizace herpetologických výzkumů, studií a cest v Jižní a Střední Americe od německy mluvících přírodovědců od 16. století do současnosti.
1900 Kč

Amphibien und Reptilien des paraguayischen Chaco TRUTNAU, L., MONZEL, M., CONSUL, A.: Amphibien und Reptilien des paraguayischen Chaco

2016, 543 s., přes 820 BF. Významný příspěvek k poznání herpetofauny Paraguaye a paraguayské části nížiny Gran Chaco v německém jazyce.
1900 Kč

A photographic field guide to the Amphibians and Reptiles VASSILIEVA, A.B., GALOYAN, E.A., POVARKOV, N. A., GEISSLER, P.: A photographic field guide to the Amphibians and Reptiles of the lowland monsoon forests of southern Vietnam

2016, 319 s., 320 BF. Přehled obojživelníků a plazů nížin jižního Vietnamu.
1395 Kč

The Life of Giant Geckos VOSJOLI, P.d., FAST, F., REPASHY, A.: The Life of Giant Geckos

2015, 137 s., 150 BF. Nové poznatky o způobu života v přírodě i v chovech velkého gekona Rhacodactylus leachianus z Nové Kaledonie.
840 Kč

RepNat | RNDr. Milan Lipenský, Kpt. Nálepky 1003, Žamberk | tel.: 465 613 022 | mobil: 777 613 707 | knihy@repnat.cz